انتصاب دکتر علیرضا میرشمسی

دکتر علیرضا میرشمسی

پزشک عمومی

دکتر علیرضا میرشمسی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 47099
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1373