دکتر سیدمحمود مشتاقیون | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدمحمود مشتاقیون

متخصص جراحی عمومی

دکتر سیدمحمود مشتاقیون

متخصص جراحی عمومی

  • شماره نظام پزشکی : 26537
  • تخصص جراحی عمومی
  • دکترای حرفه ای پزشکی