دکتر ابوحسین اخوان تفتی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر ابوحسین اخوان تفتی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

دکتر ابوحسین اخوان تفتی

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )

  • شماره نظام پزشکی : 26416
  • تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی ) از سال 1372
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1366