بخش CCU 2 | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش CCU 2

بخش سی سی یو  ( CCU ) یکی از حساسترین بخشهای حرفه ای یک بیمارستان محسوب می گردد . طیف گسترده انواع بیماران بستری و لزوم استفاده از روشهای ویژه درمانی با بهره گیری از ابزارهای خاص پزشکی اهمیت این بخش را دو چندان می نماید.

مراقبتهای ویژه شامل کلیه مراقبتهای حساس وابسته به زندگی بیمار است که عبارت از مراقبت از بیماران مبتلا به بیماریهای حاد مخاطره آمیز حیات تحت نظر ماهرترین پرسنل همراه با وسایل و امکانات پیشرفته است  .

بخش CCU 2 | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
آقای دکتر سید محمدحسین صدر
سرپرستار
خانم عاطفه اکبرنژاد

محل قرارگیری  : طبقه همکف

تعداد تخت : 8

شماره مستقیم : 03531655336  

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش CCU 2
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
پزشکان فعال در بخش