بخش 6 | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش 6

بخش زنان به طور تخصصی در خصوص پذیرش مادران باردار و بیماری های زنان فعالیت می کند. پرسنل مجرب پرستاری و مامایی در این بخش با ایجاد محیط امن و آرام وسایل استراحت مادران باردار و نیز مراقبت پس از زایمان را فراهم می نمایند. مبتلایان به بیماری های زنان نیز قبل و پس از اعمال جراحی جهت بستری و مراقبت در این بخش پذیرش می شوند .

بخش 6 | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
خانم دکتر بتول توکلی
سرپرستار
خانم الهه رحیمی

محل قرارگیری : طبقه دوم

تعداد تخت : 18

شماره مستقیم : 03531655220  

تعداد پرستار : 10

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش 6
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
پزشکان فعال در بخش 6