بخش اکو | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش اکو

اکو کاردیوگرافی یا اکو قلب ابزار تشخیصی است که متخصصین قلب برای دیدن قلب، دریچه های آن و دیگر عروق خونی از آن استفاده می کنند.

بخش اکو بیمارستان سیدالشهداء(ع) یزد تحت سرپرستی پزشکان حاذق و متخصص قلب اداره و به بیماران خدمات ارائه می کند .

بخش اکو | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
دکتر سید محمود صدر بافقی
سرپرستار

محل قرارگیری : طبقه همکف

شماره مستقیم : 03531655239  

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش اکو
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
پزشکان فعال در بخش اکو