تلفن گویا نوبت دهی درمانگاه سیدالشهدا : 3165500
آزمایشگاه : 3165340
فاکس : 36213333
پذیرش بستری: 3165381
ترخیص : 3165385
تصویربرداری : 3165331
آندوسکوپی : 3165266
اورژانس: 3165318
کدپستی: 8919845574

تماس با ما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .