از کوله سیستیت و کوله سیستکتومی چه می دانید ؟ | بیمارستان سیدالشهداء یزد

از کوله سیستیت و کوله سیستکتومی چه می دانید ؟

کوله سیستیت و کوله سیستکتومی کوله سیستیت التهاب حاد یا مزمن کیـسه صفرا است که بیـشتر بـه علـت سـنگ های صفراوی ایجاد می شود. التهاب کیسه صفرا اغلب با درد ناحیـه راسـت و بـالای شـکم…
عمل تیروئیدکتومی در چه زمانی انجام می گیرد؟ | بیمارستان سیدالشهداء یزد

عمل تیروئیدکتومی در چه زمانی انجام می گیرد؟

تیروئیدکتومی تیروئید غده ی پروانه ای شکل در قسمت پایین گردن است که مسوول تولید هورمونهای کنترل کننده  سوخت و ساز بدن و تنظیم ضربان قلب برای سرعت سوزاندن کالری است.  سرطان تیروئید، بزرگ شدن…