نظرخواهی پس از ترخیص | بیمارستان سیدالشهداء یزد

نظرخواهی پس از ترخیص بیمار

بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی سیدالشهداء یزد به عنوان تنها بیمارستان درجه یک خیریه-خصوصی در استان یزد این افتخار را دارد که نظرات و شکایات بیماران و همراهان را پیگیری نماید. در این صفحه، امکان نظرخواهی اینترنتی و همچنین ارسال پیام به صورت مستقیم به مدیریت وجود دارد.

برای بهبود فرآیند پیگیری، درج کدملی و تلفن همراه الزامی میباشد.

مرجع بررسی پیام ها: مدیریت بیمارستان

شماره تماس: 31655444-035

نظرخواهی پس از ترخیص | بیمارستان سیدالشهداء یزد
نظرخواهی پس از ترخیص | بیمارستان سیدالشهداء یزد