گزارش تصویری از بلوک زایمان بیمارستان سیدالشهدا یزد

گزارش تصویری از بلوک زایمان بیمارستان سیدالشهدا یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بیمارستان سیدالشهداء اولین بیمارستان خصوصی استان یزد است که در بلوک زایمان دارای اتاق LDR، امکان حضور همسر مادر باردار را در تمام مراحل زایمان طبیعی در کنار ایشان فراهم کرده است.

فهرست