کلینیک ادیومتری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

کلینیک ادیومتری

متخصصین سنجش شنوایی کلینیک بیمارستان سیدالشهدا اقدامات درمانی را برای درمان بیماران بیمارانی که از مشکلات شنوایی و تعادل رنج می برند ارائه می کنند. شنوایی سنجی (ادیومتری/ audiometry) نامی است که به تست شنوایی داده می‌شود‌.‌ این تست شامل آزمایشات و اندازه‌گیری‌های مربوط به شنوایی است و امکان ارزیابی عملکرد شنوایی را فراهم می‌کند‌.‌

شماره تماس : 03531655505

Clinic

کارشناسان کلینیک ادیومتری

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …