مراجعه کننده محترم قبل از ورود به سامانه نوبت دهی، موارد ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:

  • کلینیک همه روزه بجز روزهای تعطیل دایر می باشد .
  • ضروری است نوبت دهی اینترنتی صرفاً با مشخصات و اطلاعات بیمار انجام شود و هنگام ثبت بیمه دقت شود که دفترچه بیمه متعلق به خود بیمار باشد .(( در صورت مغایرت مشخصات ثبت شده یا بیمه ثبت شده با بیمار هزینه پرداختی غیر قابل عودت خواهد بود ))
  • در صورت نداشتن دفترچه بیمه ارائه کارت ملی بیمار به پذیرش کلینیک الزامی است .
  • در حال حاضر نوبت دهی اینترنتی جهت اتباع خارجی و نوزادانی که تازه متولد شده و فاقد کد ملی هستند، امکانپذیر نمی باشد . (( جهت ثبت نوبت لازم است بصورت حضوری و روزانه از ساعت 8 صبح به پذیرش کلینیک مراجعه نمایند ))
  • وقت دهی فقط مربوط به ویزیت می باشد و شامل نوبت آزمایشات ، سونوگرافی و سایر اقدامات پاراکلینیکی نمی باشد.
  • لطفاً در موقع مقرری که وقت دهی انجام شده است حضور پیدا کنید.
  • وقت قبلی شما زمانی قطعی خواهد شد که در بیمارستان حضور یافته هزینه ویزیت را پرداخت نمایید.