نقش تغذیه در بیماری فشار خون

نقش تغذیه در بیماری فشار خون | بیمارستان سیدالشهداء یزد

فشار خون بالا عللی ارثی و محیطی دارد و لازم است از دوران کودکی با اصلاح شیوه زندگی و پیروی از رژیم غذایی سالم و فعالیت جسمی مداوم در جهت پیشگیری از آن اقدام شود.

در این ویدئو خانم شیما دهقان کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان سیدالشهدا یزد توصیه های تغذیه ای برای کنترل فشار خون در بیماران مبتلا را ارائه می دهد.