مراسم طبخ آش

مراسم طبخ آش | بیمارستان سیدالشهداء یزد

مراسم طبخ آش

طبق سنوات گذشته به مناسبت اربعین حسینی و به نیت سلامتی پرسنل مراسم طبخ آش در تاریخ 98/7/30 در بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) برگزار شد .