با برگزاری انتخابات؛

مدیرگروه تخصصی داخلی قلب و عروق بیمارستان سیدالشهداء انتخاب شد

مدیرگروه تخصصی داخلی قلب و عروق بیمارستان سیدالشهدا با برگزاری انتخابات، مشخص شد.
مدیرگروه تخصصی داخلی قلب و عروق بیمارستان سیدالشهداء انتخاب شد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی، با برگزاری انتخابات و مشارکت پزشکان داخلی قلب و عروق در بیمارستان، جناب آقای دکتر جلال دستمالچی به عنوان مدیر جدید گروه تخصصی پزشکی داخلی قلب و عروق بیمارستان سیدالشهداء یزد انتخاب شدند.