فیلم: روایت یک خیر از ساخت CCU برای بیمارستان سیدالشهداءیزد

فیلم: روایت یک خیر از ساخت CCU برای بیمارستان سیدالشهداءیزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بیمارستان سیدالشهداء یزد به عنوان مرکز درمانی پیشگامان در عرصه خدمت به مردم استان یزد، اولین بیمارستانی بود که در دهه شصت، بخش CCU را راه اندازی کرد. این مرکز درمانی هم اکنون دو بخش CCU دارد. سال گذشته به همت خیرمحترم، آقای حسینی پور، بخش CCU1 بیمارستان، بازسازی شد وبه نام CCUحسینی پور تغییر نام یافت. در مستند کوتاه زیر، انگیزه جناب حسینی پور از کمک به بیمارستان سیدالشهداء روایت شده است.