روز جهانی کم‌خونی داسی‌شکل

روز جهانی کم‌خونی داسی‌شکل
روز جهانی کم‌خونی داسی‌شکل
روز جهانی کم‌خونی داسی‌شکل

نوزدهم ژوئن روز جهانی کم‌خونی داسی‌شکل برای افزایش آگاهی همه افراد در نظر گرفته شده است. در ۲۲ دسامبر سال ۲۰۰۸ مجمع‌عمومی سازمان ملل، بیماری سلولی داسی‌شکل را به‌عنوان یک مشکل بهداشت عمومی از بیماری‌های ژنتیکی جهان تصویب کرد و این روز را به رسمیت شناخت.

منظور از کم‌خونی داسی‌شکل مجموعه‌ای از بیماری‌هاست که در آن گلبول‌های قرمز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. این عارضه یک بیماری ژنتیکی است، در حقیقت به این معنی که از والدین به فرزندان منتقل شده و کودک با این بیماری متولد می‌شود. این اختلال منجر به آن می‌شود که سلول‌های خونی گِرد و انعطاف‌پذیر به حالت سفت و داسی‌شکل تغییر کنند. سلول‌های خونی و دارای اکسیژن متوقف می‌شوند و قادر به حرکت آزادانه در بدن نخواهند بود، در نهایت منجر به درد می‌شود.