دکتر وحید صنعتی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر وحید صنعتی

متخصص چشم پزشکی

دکتر وحید صنعتی

متخصص چشم‌ پزشکی 

  • شماره نظام پزشکی : 27416
  • تخصص چشم پزشکی 
  • دکترای حرفه ای پزشکی