دکتر مهسیما کفاش پوریزدی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر مهسیما کفاش پوریزدی

دکترای داروسازی

دکتر مهسیما کفاش پوریزدی

دکتر داروساز

  • شماره نظام پزشکی : د-19589
  • دکترای حرفه‌ای داروسازی از سال 1394