دکتر مریم السادات نیلچیان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر مریم السادات نیلچیان

متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
10 الی 12
یکشنبه
ـــــــــــــ
دوشنبه
ـــــــــــــ
سه شنبه
ـــــــــــــ
چهارشنبه
15 الی 17
پنجشنبه
ـــــــــــــ

دکتر مریم السادات نیلچیان

جراح و متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی

  • شماره نظام پزشکی: 32373
  • متخصص زنان و زایمان از سال 1374
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1370