دکتر محمود خلیلی میبدی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمود خلیلی میبدی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر محمود خلیلی میبدی

متخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی

  • شماره نظام پزشکی : 67207
  • متخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی از سال 1394
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1366
فهرست