دکتر محمدمیرزا رستگاری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدمیرزا رستگاری

دکترای دندان پزشکی

دکتر محمدمیرزا رستگاری

دکتر دندانپزشک

  • شماره نظام پزشکی : 38842
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی از سال 1371