دکتر فهیمه نخستین | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فهیمه نخستین

متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی
فلوشیپ انکولوژی زنان

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ـــــ
شنبه
ـــــ
شنبه
ـــــ
شنبه
ـــــ
شنبه
ـــــ
شنبه
ـــــ

دکتر فهیمه نخستین

متخصص زنان ، زایمان و نازایی و فلوشیپ سرطان شناسی زنان ( انکولوژی زنان )

  • شماره نظام پزشکی: 124944
  • فلوشیپی انکولوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۹۷
  • متخصص بیماری های زنان و زایمان از سال 1395
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1388