دکتر فرزانه میررکنی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فرزانه میررکنی

متخصص داخلی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر فرزانه میررکنی

متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی

  • شماره نظام پزشکی : 83707
  • فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
  • تخصص بیماری‌های داخلی
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی