دکتر فاطمه السادات شمس الدینی عزآبادی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فاطمه السادات شمس الدینی عزآبادی

پزشک عمومی

دکتر فاطمه السادات شمس الدینی عزآبادی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 178643
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1398