دکتر علی صادقیان شاهی

دکتر علی صادقیان شاهی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

دکتر علی صادقیان شاهی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  • شماره نظام پزشکی : 138049
  • متخصص بیماری های مغز و اعصاب
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی
  • دارای بورد تخصصی