دکتر عباسعلی قانع عزآبادی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر عباسعلی قانع عزآبادی

پزشک عمومی

دکتر عباسعلی قانع عزآبادی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 53767
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1374