دکتر سمیراء اکبریان راد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سمیراء اکبریان راد

متخصص داخلی

دکتر سمیراء اکبریان راد

متخصص بیماری‌های داخلی

  • شماره نظام پزشکی : 133100
  • تخصص بیماری‌های داخلی از سال 1397
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1390