دکتر زهیرا عارف منش

دکتر زهیرا عارف منش

متخصص رادیولوژی

دکتر زهیرا عارف منش

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

  • شماره نظام پزشکی : 114486
  • تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی