دکتر زهرا انصاری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر زهرا انصاری

متخصص بیماری های های قلب و عروق

دکتر زهرا انصاری

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

  • شماره نظام پزشکی : 109990
  • تخصص قلب و عروق در سال 1392
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1384