دکتر حسین غلامی بنادکوکی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر حسین غلامی بنادکوکی

متخصص کودکان

دکتر حسین غلامی بنادکوکی

متخصص بیماری های کودکان

  • شماره نظام پزشکی: 124597
  • متخصص بیماری های کودکان از سال 1394
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1388