دکتر حسنعلی واحدیان اردکانی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر حسنعلی واحدیان اردکانی

متخصص داخلی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی انکولوژی )

دکتر حسنعلی واحدیان اردکانی

متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی انکولوژی )

  • شماره نظام پزشکی : 81088
  • فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی انکولوژی )
  • تخصص داخلی
  • دکترای حرفه ای پزشکی
  • دارای بورد تخصصی
  • استادیار دانشگاه یزد