دکتر بی بی فاطمه پارسائیان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر بی بی فاطمه پارسائیان

متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ــــ
یکشنبه
9 الی 11
دوشنبه
ــــ
سه شنبه
ــــ
چهارشنبه
ــــ
پنجشنبه
ــــ

دکتر بی بی فاطمه پارسائیان

جراح و متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی

  • شماره نظام پزشکی: 99676
  • متخصص زنان ، زایمان و نازایی از سال 1397
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1382