دکتر امیرحسین امیرحیدری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر امیرحسین امیرحیدری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

دکتر امیرحسین امیرحیدری

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )

  • شماره نظام پزشکی : 16260
  • تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی ) از سال 1369
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1356