دکتر امیرجاوید رحیمیان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر امیرجاوید رحیمیان

پزشک عمومی

دکتر امیرجاوید رحیمیان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 141022
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1392