دکتر الهه تقوائی زحمت کش

دکتر الهه تقوائی زحمت کش

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

دکتر الهه تقوائی زحمت کش

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  • شماره نظام پزشکی : 111541
  • متخصص بیماری های مغز و اعصاب
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی
  • دارای بورد تخصصی