دکتر افشین قاسمی فیروزآبادی

دکتر افشین قاسمی فیروزآبادی

متخصص کودکان

دکتر افشین قاسمی فیروزآبادی

متخصص بیماری‌های کودکان

  • شماره نظام پزشکی : 66425
  • متخصص بیماری های کودکان
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی