دکتر اعظم دهقانی زاده بغداد آباد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر اعظم دهقانی زاده بغداد آباد

متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ــــ
یکشنبه
ــــ
دوشنبه
ــــ
سه شنبه
ــــ
چهارشنبه
ــــ
پنجشنبه
ــــ

دکتر اعظم دهقانی زاده بغداد آباد

متخصص زنان و زایمان ـ متخصص ناباروری ( نازایی و آی.وی.اف )

شماره نظام پزشکی: 72667

متخصص بیماری های زنان و زایمان از سال 1382

دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1377

فهرست