دکتر محمد رضا سرجمعی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمد رضا سرجمعی

متخصص داخلی

دکتر احمد فربد

متخصص بیماری‌های داخلی

  • شماره نظام پزشکی : 11819
  • تخصص بیماری‌های داخلی از سال 1359
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1352