توضیحات دکتر پهلوانپور در خصوص فشار خون بالا در مراجعه کنندگان به اورژانس

دکتر سعیدرضا پهلوان پور

سبک زندگی ما در درمان فشار خون بالا نقش مهمی دارد. اگر فشار خون خود را با یک شیوه زندگی سالم کنترل کنیم، ممکن است نیازی به استفاده از دارو برای درمان پرفشاری خون نداشته باشیم، یا در صورت نیاز، پزشک متخصص میزان مصرف آن را کاهش داده و یا به تاخیر بیندازد.

دکتر سعیدرضا پهلوان پور، پزشک اورژانس بیمارستان سیدالشهدا یزد درباره راه های کنترل این بیماری و نحوه مواجهه با آن توضیحاتی ارائه می دهد.