توضیحات دکتر میرغنی زاده درباره شایع ترین علل بیماری های مقعد

توضیحات دکتر میرغنی زاده درباره شایع ترین علل بیماری های مقعد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

مقعد دریچه ای است که مجاری گوارشی به آن ختم می شود. مقعد از انتهای رکتوم شروع شده و آخرین بخش از روده بزرگ یا کولون است. خط آنورکتال مقعد را از رکتوم جدا میکند. عوامل مختلفی باعث می شود که بیمار به پزشک متخصص مراجعه کند.

دکتر سید محمد میرغنی زاده درباره بیماری های مقعد در این ویدئو توضیحاتی ارائه می کند.