توصیه هایی در مواجهه با سکته های قلبی

توصیه هایی در مواجهه با سکته های قلبی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

 

سکته قلبی که به آن آنفارکتوس میوکارد نیز می‌گویند، هنگامی اتفاق می‌افتد که جریان خون در بخشی از قلب کاهش یافته یا متوقف شود و باعث آسیب به عضله قلب شود. علائم سکته قلبی خود را به صورت آشکار بروز نمی‌دهند که شخص و یا اطرافیان او را متوجه کنند و یا همیشه درد در قفسه سینه اتفاق نمی‌افتد. در این ویدئو آقای حمیدرضا آرین نیا سرپرستار بخش جراحی قلب بیمارستان سیدالشهدا یزد درخصوص علائم سکته قلبی همچنین مراقبت های بعد از آن توضیح می دهد.