برگزاری نشست پزشکان متخصص زنان،زایمان و نازایی یزد در بیمارستان سیدالشهداء

برگزاری نشست پزشکان متخصص زنان،زایمان و نازایی یزد در بیمارستان سیدالشهداء | بیمارستان سیدالشهداء یزد

نشست پزشکان متخصص زنان، زایمان و نازایی با حضور پزشکان این گروه در بیمارستان سیدالشهداء یزد برگزار شد.