پس از برگزاری اولین دوره انتخاب مترون

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مترون بیمارستان سیدالشهداء یزد

در مراسمی با حضور مدیر عامل و مسئول فنی بیمارستان سیدالشهداء یزد، اعضای هیئت مدیره، رئیس نظام پرستاری یزد و پزشکان و کادر درمان بیمارستان، مترون جدید سیدالشهداء معارفه شد.
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مترون بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی ، در مراسمی با حضور مدیر عامل و مسئول فنی بیمارستان سیدالشهدا یزد، اعضای هیئت مدیره، رئیس نظام پرستاری یزد و پزشکان و کادر درمان بیمارستان، مترون جدید سیدالشهداء معارفه شد.

در این مراسم از تلاش های خانم اربابیان به عنوان مترون پیشین، قدردانی و خانم عرفانی به عنوان مترون جدید معارفه شد.

دکتر ملانوری مدیر عامل و مسئول فنی بیمارستان در سخنانی با تشریح روند برگزاری انتخابات برای مترون جدید از حضور و مشارکت گسترده کادر درمان بیمارستان در این انتخابات قدردانی کرد.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مترون بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزدبرگزاری مراسم تودیع و معارفه مترون بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد