بخش NICU نوزادان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش NICU نوزادان

ارائه خدمات به کودکان و نوزادان از بدو تاسیس بیمارستان در دستور کار بوده است. بخش NICU یکی از کلیدی ترین این خدمات است.

بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) دارای تخت های وارمر ، دستگاه های انکوباتور، چند دستگاه فتوتراپ اینتنزیو و اتاق های ایزوله جهت موارد بستری عفونی می باشد. این بخش با بهره مندی از پزشکان خبره و کادر درمان دلسوز و متعهد در زمینه رسیدگی به نوزادان با ایجاد محیطی امن و بدور از استرس برای والدین آماده پذیرش  نوزادانی که نیاز به خدمات NICU (زردی ،مشکلات حاد تنفسی ، گوارشی) دارند می باشد.

بخش NICU نوزادان | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
آقای دکتر محمدعلی شهاب
سرپرستار
خانم زهرا ریاحی

موقعیت : طبقه دوم

شماره تماس مستقیم : 03531655217

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش NICU نوزادان
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
پزشکان بخش NICU نوزادان