بخش NICU نوزادان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش NICU نوزادان

ارائه خدمات به کودکان و نوزادان از بدو تاسیس بیمارستان در دستور کار بوده است. بخش NICU یکی از کلیدی ترین این خدمات است.

بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان (NICU) داراي تخت های وارمر ، دستگاه های انكوباتور، چند دستگاه فتوتراپ اينتنزيو و اتاق های ايزوله جهت موارد بستري عفوني مي باشد. اين بخش با بهره مندي از پزشكان خبره و كادر درمان دلسوز و متعهد در زمينه رسيدگي به نوزادان با ايجاد محيطي امن و بدور از استرس براي والدين آماده پذیرش  نوزادانی كه نياز به خدمات NICU (زردي ،مشكلات حاد تنفسي ، گوارشي) دارند می باشد.

بخش NICU نوزادان | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
آقای دکتر محمدعلی شهاب
سرپرستار
خانم زهرا ریاحی

موقعیت : طبقه دوم

شماره تماس مستقیم : 03531655217

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش NICU نوزادان
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
پزشکان بخش NICU نوزادان