بخش ICU قلب | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش ICU قلب

با توجه به اینکه بیمارستان حضرت سیدالشهدا (ع) تنها بیمارستان خصوصی دارای سرویس جراحی قلب باز است، تعداد 12 تخت جهت مراقبت بیماران پس از جراحی قلب باز که از حساسیت خاصی برخوردار است اختصاص یافته است و با بهره گیری از نیروهای ماهر و کارآمد و تجهیزات و امکانات پیشرفته، در این بخش مراقبت بیماران از نزدیک و با حساسیت خاص صورت می گیرد.

بخش ICU قلب | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
آقای دکتر سید جلیل میرحسینی
سرپرستار
آقای محمدرضا خیراندیش

محل قرارگیری : طبقه اول

تعداد تخت : 12

شماره مستقیم : 03531655411  

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش ICU قلب
پزشکان بخش ICU قلب