بخش 4 | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش 4

در این بخش عمدتاً بیماران نیازمند به جراحی قلب باز بستری می شوند و مراقبت های قبل از عمل جراحی قلب باز از نظر تغذیه، دارو درمانی، مشاوره بیهوشی و غیره انجام و پس از آمادگی جهت جراحی به اتاق عمل قلب فرستاده می شوند. بعد از عمل جراحی و اقامت یکی دو روزه در بخش مراقبت ویژه قلب باز، مجدداً بیماران جهت توانبخشی و آمادگی پیش از ترخیص به بخش 4 باز می گردند .

بخش 4 | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
آقای دکتر سید جلیل میرحسینی
سرپرستار
آقای امید حاتمی

محل قرارگیری : طبقه اول

تعداد تخت : 13

شماره مستقیم : 03531655247  

تعداد پرستار : 10

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش 4
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
پزشکان فعال در بخش 4