بخش 2 | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش 2

در این بخش عمدتاً بیماران مبتلا به امراض داخلی بستری و تحت درمان قرار می گیرند. ارائه خدمت در این بخش در سه شیفت صبح، عصر و شب صورت می گیرد. بیماران نیازمند خدمت با دستور مستقیم بستری از پزشک معالج و یا با پذیرش از اورژانس و هماهنگی با پزشک آنکال داخلی در این بخش بستری و تحت اقدامات تشخیصی و درمانی قرار می گیرند .

بخش 2 | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
آقای دکتر احمد فربد
سرپرستار
خانم مهدیه اسدی

محل قرارگیری : طبقه همکف

تعداد تخت : 17

شماره مستقیم : 03531655288  

تعداد پرستار : 11

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش 2
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
پزشکان فعال در بخش 2