بخش پاتولوژی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش پاتولوژی

بخش پاتولوژی بیمارستان سیدالشهداء یزد ، با بهره گیری از پرسنل مجرب ، زیر نظر متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحی و علوم آزمایشگاهی و استفاده از دستگاههای پیشرفته در بخش های هماتولوژی، بیوشیمی اختصاصی، سرولوژی، ایمونولوژی، هورمون شناسی، میکرب شناسی و بانک خون همگام با رویکرد جهانی ارتقاء کیفیت ، بر اساس راهنمای اعتبار بخشی مدیریت آزمایشگاه و طب انتقال خون در راستای تحقق هدف تضمین کیفیت در تشخیص، پیشگیری، کنترل و درمان بیماری ها در سه شیفت صبح، عصر و شب آماده ارائه خدمات به بیماران و مراجعین محترم می باشد.

رعایت حقوق گیرندگان خدمت و اخلاق حرفه ای، ارتقا ایمنی کارکنان و بیماران ، ارتقاء سطح علمی و بازآموزی دوره ای کارکنان ، شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی ،به روز رسانی برنامه کنترل کیفی داخلی، رصد و پیگیری مقادیر بحرانی ، ممیزی و ارزیابی داخلی ، مدیریت عدم انطباق های بالقوه و بالفعل در سه حیطه قبل از آنالیز، در حین آنالیز، و پس از آنالیز جزء لاینفک سیاستگذاریهای این مرکز می باشد.

بخش پاتولوژی | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
خانم دکتر فریده مسلمین کوپائی
سرپرستار
آقای رنجبر

محل قرارگیری : کوچه جنب بیمارستان

شماره مستقیم : 03531655340  

برای ورود به سامانه جواب دهی اینترنتی بخش پاتولوژی ، کلیک کنید …
اخبار بخش پاتولوژی
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
پزشکان فعال در بخش پاتولوژی