بخش پاتولوژی

بخش پاتولوژی بیمارستان سیدالشهداء یزد ، با بهره گيری از پرسنل مجرب ، زير نظر متخصصين آسيب شناسي باليني و تشريحي و علوم آزمايشگاهي و استفاده از دستگاههای پيشرفته در بخش هاي هماتولوژي، بيوشيمي اختصاصي، سرولوژي، ايمونولوژي، هورمون شناسي، ميكرب شناسي و بانك خون همگام با رويکرد جهانی ارتقاء کيفیت ، بر اساس راهنمای اعتبار بخشی مديريت آزمایشگاه و طب انتقال خون در راستای تحقق هدف تضمين کيفيت در تشخيص، پيشگيری، کنترل و درمان بيماری ها در سه شيفت صبح، عصر و شب آماده ارائه خدمات به بيماران و مراجعين محترم می باشد.

رعايت حقوق گيرندگان خدمت و اخلاق حرفه ای، ارتقا ايمنی کارکنان و بيماران ، ارتقاء سطح علمی و بازآموزی دوره ای کارکنان ، شرکت در برنامه های کنترل کيفی خارجی ،به روز رسانی برنامه کنترل کيفی داخلی، رصد و پیگيری مقادیر بحرانی ، مميزی و ارزيابی داخلی ، مديريت عدم انطباق های بالقوه و بالفعل در سه حيطه قبل از آناليز، در حين آناليز، و پس از آناليز جزء لاينفک سياستگذاريهای اين مرکز می باشد.

رئیس بخش
خانم دکتر فریده مسلمین کوپائی
سرپرستار
آقای رنجبر

محل قرارگیری : کوچه جنب بیمارستان

شماره مستقیم : 03531655340  

برای ورود به سامانه جواب دهی اینترنتی بخش پاتولوژی ، کلیک کنید …
اخبار بخش پاتولوژی
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
پزشکان فعال در بخش پاتولوژی