بخش داروخانه | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بخش داروخانه

در سراسر جهان داروها یکی از ضروری ترین اجزاء نظام سلامت هستند . این واقعیت انکار نا پذیر در انتخاب ، تدارک ، توزیع ، و نگهداری و استفاده از دارو اهمیت بالایی در مراقبت از سلامت دارد .

آرمان واحد داروخانه دستیابی به واحدی دانش مدار ، کارآمد ، پاسخگو در راستای اعتلای کرامت انسانی از طریق ارتقای کیفیت خدمات می باشد .

داروخانه بیمارستان حضرت سیدالشهداء (ع) با هدف تامین دارو و لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران در کلیه بخش ها و اتاق عمل و واحدهای پاراکلینیکی مرکز مشغول فعالیت می باشد.

بخش داروخانه | بیمارستان سیدالشهداء یزد
رئیس بخش
خانم دکتر مهسیما کفاش پور یزدی
سرپرستار
آقای شمسی پور

محل قرارگیری : زیرزمین

شماره مستقیم : 03531655514  

برای نوبت دهی آنلاین و رزرو وقت ویزیت پزشکان ، کلیک کنید …
اخبار بخش داروخانه
روز پرستار
جشن بزرگداشت روز پرستار
در این مراسم که اعضای هیات مدیره، پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کادر اداری بیمارستان حضور داشتند از 20 نفر از کارمندان و کارگران نمونه و 20 پرستار نمونه با…
روز جهانی داروساز | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز جهانی داروساز
25 سپتامبر به عنوان روز جهانی داروساز نامگذاری شده است. هر چند در ایران 5 شهریور روز بزرگداشت زکریای روز ملی داروساز است.  هدف از نامگذاری روزی به نام داروسازان،…
پزشکان فعال در بخش داروخانه
فهرست